Πολιτική Επιστροφών

Πολιτική Επιστροφών

Πληροφορίες

Επιστροφές προϊόντων λόγω λάθους της επιχείρησης.

Σε όλες τις περιπτώσεις στις οποίες παραδίδονται διαφορετικά από τα πωληθέντα προϊόντα, εφόσον έχει προηγουμένως συνομολογηθεί με την επιχείρηση, ο πελάτης επιστρέφει τα προϊόντα προς έλεγχο και διαπίστωση του λάθους.  Η επιστροφή γίνεται εντός 14ημερών από την παραλαβή και υπό τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

1) Ο πελάτης οφείλει να επιστρέψει το προϊόν ακριβώς στην κατάσταση που το παρέλαβε, με το σύνολο των εξαρτημάτων του, των εντύπων που το συνοδεύουν και της συσκευασίας του σε άριστη κατάσταση.

2) Προϊόντα που έχουν χρησιμοποιηθεί, κατ’ ελάχιστο δεν θα γίνονται δεκτά.

Επίσης στην περίπτωση που παραλειφθεί ελαττωματικό προϊόν λόγω της μεταφοράς ή ελλιπούς τρόπου συσκευασίας, θα πρέπει να έχει προηγηθεί επικοινωνία με την επιχείρηση ART EQUIP στα τηλ.2103007175 και 2681026302 εγγράφως / ηλεκτρονικά / τηλεφωνικά και προσκόμιση φωτογραφίας στο email της επιχείρησης (support@art-equip.gr) με σκοπό την εξακρίβωση της καταγγελίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων στην εταιρεία, καθώς και τα έξοδα επαναπροώθησης στον πελάτη, βαρύνουν την επιχείρηση, αρκεί να τηρείται ο προτεινόμενος από την εταιρεία τρόπος επιστροφής.


 ΑΛΛΑΓΕΣ.
   Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε το προϊόν αλλαγή με μεγαλύτερο ή μικρότερο νούμερο ή αλλαγή/αντικατάσταση ο πελάτης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα επιστροφής και αποστολής.
  Προσφορές.
Τα προιόντα που βρίσκονται στίς προσφορές δεν επιδέχονται αλλαγή πρά μόνο με προίοντα προσφοράς.